Nordre Ål menighet > Artikler > Nyheter

Nordre Ål menighet på facebook

 

07.01.2015

Finn oss på facebook.

Hold deg orientert om tilbudene i menigheten.

Her vil det bli lagt ut informasjon om det som rører seg i menigheten særlig med sikte på familearbeidet rettet mot barn, unge og unge voksne.
Lenke: Nordre Ål menighet